Planering

Planering inom ramen för olika verksamheter är centrala processer för de flesta företag. Genom att förbättra sin planeringsprocess kan ett företag arbeta med målstyrning och förbättringsarbete samt identifiera eventuella affärsmöjligheter.

Vi har arbetat med många kunder där datadrivna och automatiserade planeringsprocesser har frigjort resurser för mer värdeskapande aktiviteter. Inom detta område har vi valt att arbeta med två världsledande systemstöd: Board och IBM Planning Analytics.

I dagsläget supporterar vi tusentals slutanvändare av planeringsverktyg över ett brett branschspektrum, exempelvis inom sjukvård, detaljhandel, bemanning, skola, bygg och tillverkning.

Vi arbetar med planeringsprocesser som rör finansiell planering, supply chain, demand planning, resursplanering och produktionsplanering. Vi kan även integrera processen runt koncernkonsolidering och IFRS 16 genom det moln- och webbaserade systemet Board (se mer under Konsolidering).

221006-Attollo-LumeahPhotography-web(1920px)-003
Vi hjälper dig med
  • Rådgivning - vi hjälper dig att effektivisera din planeringsprocess.
  • Utveckling - Attollo implementerar systemstöd för digitalisering av din budget- och prognosprocess.
  • Förvaltning - vi förvaltar din lösning och säkerställer att din investering är uppdaterad och relevant för din verksamhet.
vag-text-bild
bild2

Våra lösningar

  • Vi kan erbjuda marknadens mest flexibla system för finansiell planering och analys - Board och IBM Planning Analytics.
  • Hos oss arbetar både duktiga ekonomer och tekniker som har mångårig erfarenhet av implementationer av systemstöd för finansiell planering och analys. Vi kan även bistå med integration mot underliggande datakällor för att skapa en helt integrerad lösning som motsvarar alla era behov när det kommer till finansiell planering och analys.
  • För att visa på systemens styrka och flexibilitet deltar vi ofta i workshops hos både nya och befintliga kunder. När det kommer till att demonstrera en viss funktionalitet eller teknisk lösning utvecklar vi ofta ett s.k. Proof of Concept (PoC). Detta gör vi dels för att förstå er process, dels för att bevisa att lösningarna motsvarar era förväntningar.
  • Vi erbjuder även licensrådgivning kring Board:s och IBM:s erbjudanden för både nya och befintliga kunder.

Vanliga frågor från kunder

En vägledning för dig som har frågor som rör planering och koncernkonsolidering. Vi har sammanställt några av de vanligaste frågorna vi får under ett kundsamtal och hoppas att dessa kan hjälpa till i er utveckling mot en mer datadriven verksamhet.

Varför ta hjälp av Attollo?

Vi har lång erfarenhet av implementationsprojekt för finansiell planering och analys. Dessa utförs av ett stort team av kunniga ekonomer med finansiell och teknisk bakgrund. Dessutom har vi ett gemensamt design- och implementationsmönster.

Vad är Board?

Board International är ett schweiziskt bolag som ägs av svenska Nordic Capital. Board har skördat stora framgångar och har idag över 3 000 kunder, som exempelvis Coca Cola, Toyota, Puma och KPMG.

Board erbjuder rapportering, analys, self-service BI, simuleringar, budget, prognos, IFRS16-rapportering, koncernkonsolidering och predikativ analys – i ett och samma system. Systemet är webbaserat, vilket innebär att all administration, utveckling och uppföljning sker direkt i webbläsaren. Board erbjuder även en plug-in till Microsofts Officepaket.

Vad är IBM Planning Analytics?

IBM Planning Analytics (f.d IBM Cognos TM1) är ett av marknadens mest flexibla system för budget, prognos och utfallsrapportering. Systemet hanterar tusentals användare, komplexa modeller och stora datavolymer.

Det flexibla systemet anpassas efter kundens behov och erbjuder stora möjligheter att ersätta alla lokala Excelinitiativ. Detta kan vara behov som rör allokeringar, rullande prognoser, centrala parametrar, top/down, bottom/up, fördelningsnycklar och automatisk inläsning av utfall.

Varför implementera ett systemstöd?

Med ett systemstöd kan företagets ekonomifunktion ägna sig åt mer värdeskapande aktiviteter i stället för att hantera konsolidering och aggregering av Excelark eller kontrollera felaktiga inmatningar och brutna länkar. Ett systemstöd frigör tid som kan ägnas åt planeringsprocessen, kundvård, försäljning och fördjupad analys samt möjliggör övergången till rullande prognoser med hög frekvens.

q-vag-slider-case

Vi skapar långa relationer

Vill du veta mer?

Kontakta oss via mail eller via formulär så kontaktar vi dig och berättar mer om våra tjänster och hur vi skulle kunna hjälpa dig.

Kontakta oss
Kontakta oss via formuläret nedan så hör vi av oss.

*” anger obligatoriska fält