1. Hem
 2. /
 3. Våra tjänster
 4. /
 5. Konsolidering

Konsolidering

Systemstöd för koncernkonsolidering automatiserar och förenklar processen att sammanställa finansiell information från olika dotterbolag inom en koncern, vilket minskar risker för felaktigheter och främjar bättre beslutsfattande.

Vi på Attollo arbetar med två ledande leverantörer inom området; Board och Fluence Technologies. Vi har valt att arbeta med dessa två leverantörer eftersom båda erbjuder moderna och helt molnbaserade lösningar som ligger i framkant avseende användarvänlighet och teknisk innovation.

Board riktar sig till organisationer som vill ha en helt integrerad plattform för både finansiell planering, koncernkonsolidering och IFRS 16 i ett och samma system. Fluence Technologies är en s.k. ”best of breed” mjukvara som riktar sig till både stora börsnoterade företag och mindre organisationer som behöver få bättre kontroll och styrning på hela sin konsolideringsprocess från ”Close to Disclose”.

221006-Attollo-LumeahPhotography-web(1920px)-001
Vi hjälper dig med
 • Rådgivning och implementation - vi hjälper dig att välja och implementera det bästa systemet för att optimera er konsolideringsprocess.
 • Användarutbildning - vi utbildar ditt team för att säkerställa smidig användning av systemet.
 • Teknisk support och förvaltning - Attollo erbjuder kontinuerlig support för att säkerställa att systemet fungerar effektivt och uppfyller era behov. Vi kan även erbjuda skräddarsydda förvaltningslösningar.
vag-text-bild
bild2

Våra lösningar

 • Våra partnerprogramvaror automatiserar och förenklar hela konsolideringsprocessen, vilket leder till ökad noggrannhet och effektivitet.
 • Attollo säkerställer sömlös integration med dina befintliga system och effektiv överföring av befintliga data för att underlätta övergången till det nya systemet.
 • Våra konsulter tillsammans med våra partners utbildar ditt team så att de kan använda konsolideringssystemet effektivt och dra full nytta av dess fördelar och inbyggda funktioner. 
 • Vi erbjuder support och olika förvaltningsupplägg för att hjälpa till att lösa eventuella problem men även för att säkerställa att systemet fungerar smidigt över tiden.

Vanliga frågor från kunder

En vägledning för dig som har frågor som rör koncernkonsolidering. Vi har sammanställt några av de vanligaste frågorna vi får under ett kundsamtal och hoppas att dessa kan hjälpa till i er utveckling mot en mer datadriven verksamhet.

Vad är Board?

Board International är ett schweiziskt bolag som ägs av svenska Nordic Capital. Board har skördat stora framgångar och har idag över 3 000 kunder, som exempelvis Coca Cola, Toyota, Puma och KPMG.

Board erbjuder rapportering, analys, self-service BI, simuleringar, budget, prognos, IFRS16-rapportering, koncernkonsolidering och predikativ analys – i ett och samma system. Systemet är webbaserat, vilket innebär att all administration, utveckling och uppföljning sker direkt i webbläsaren. Board erbjuder även en plug-in till Microsofts Officepaket.

Vad är Fluence?

Fluence Technologies är ett kanadensiskt mjukvaruföretag som specialiserat sig på mjukvara för koncernkonsolidering samt s.k. Last Mile of Reporting. Utvecklarna bakom produkten Financial Consolidation, Close and Report (FCCR) har erfarenhet från IBM Cognos Controller och SAP BPC vilket borgar för gedigen kunskap inom konsolideringsområdet.  Detta kombinerat med viljan att skapa en helt ny, modern och molnbaserad plattform utan ”tjocka” klienter och där allting är webbaserat är grunden till systemets framgång.

Financial Consolidation, Close and Report (FCCR) består av de två huvudsakliga komponenterna Fluence Financial Consolidation (konsolidering) samt Fluence Disclosure Management (last mile of reporting).

Vad ska man tänka på vid upphandling av konsolideringslösning?
 • Bör konsolideringslösning vara installerad on-premises eller i Cloud? ​
  - Det finns system som enbart är Cloud-baserade, och de som har en hybrid mellan installation och Cloud. Det finns en rad fördelar med att välja en Cloudbaserad lösning exempelvis avseende enkelhet, drift- och förvaltningskostnader.​
 • Hur skall analys av Leases- och cashflow göras?​
  - Ofta gör man konsolidering, planering o analys, budgetering, Lease och cashflow-analys i olika system. Behövs ett system där alla dessa är integrerade eller ett som kan anpassas till de andra?​
 • Behov av IFRS 16 Leases-rapportering?​
  - Det är viktigt att ha klart för sig vilken standard som ens koncern skall rapportera. Om behov finns så är det viktigt att reda på om leverantörens IFRS 16 modul klarar att rapportera enligt K3 eller IFRS, eller med stöd för båda. ​
 • Har vi många olika källsystem som ska föda data in i konsolideringslösningen?​
  - Vill man exempelvis kunna drilla ner till ursprungligt konto, är det viktigt att säkerställa konsolideringslösningens integrationsmöjligheter och möjligheter att hålla information från olika källsystem.​
 • Hur skall vi hantera valutakurser?​
  - Fundera redan i upphandlingsfasen på hur valutakursomräkningen fungerar i olika system. Ofta hanteras det på olika sätt i ERP-system, datalager och finansiella planeringssystem. ​
 • Hur ser koncernen ut avseende minoriteter och hur ser bolagsträdet ut?​
  - Att hantera minoriteter och ofta förekommande köp o försäljningar kan påverka vilket system som bäst passar ens behov. Det är också viktigt att kunna hantera flera underkoncerner i strukturen, vilket kan spela roll beroende på om man enkelt kunna se konsoliderat resultat per underkoncern.
Vad ska man tänka på vid implementation av konsolideringslösning?
 • Vilken/Vilka konsulter kommer att medverka från leverantören?​
  - Välj erfarna konsulter för implementationen. Be om referenser!​
 • Hur mycket tid tar implementationen i anspråk från verksamheten?​
  - Det är ett vanligt misstag att inte avsätta tid för implementationsprojektet internt. Vår erfarenhet är att implementationen inte enbart skall genomföras av konsulter utan kräver engagemang och delaktighet från de tilltänka användarna i verksamheten.​
 • Ägarskap i organisationen kring konsolideringslösningen?​
  - Det är viktigt att säkerställa ägarskapet för konsolideringslösningen. Den tilltänka systemägaren skall helst vara med redan i upphandlingsfasen. Ett vanligt misstag är att ägarskapet av det nya systemet inte fastställs eller fastställs väldigt sent i processen. ​
 • Hur och vem ska förvalta och supportera konsolideringslösningen?​
  - Vår erfarenhet är att det är en fördel att tidigt ha fastställt hur man avser att förvalta och supportera konsolideringslösningen. Detta kan vara en bra detalj att ha med redan i upphandlingsunderlaget, så att detta är ett av flera kriterier som ligger till grund i valet av konsultpartner för konsolideringslösningen. Det är en fördel om någon användare i verksamheten kan ta på sig rollen som superuser. Denna person blir både en person som användarna i organisationen kan vända sig till vi frågor kring konsolideringslösningen, men också en viktigt samlande kontakt kring konsolideringslösningen gentemot systemleverantören.​
 •  Vikten av utbildning!​
  - För att en investering i ett konsolideringssystem ska löna sig behöver man lära sig hur man jobbar effektivt i systemet. Ju mer man kan om konsolideringslösningens funktioner och möjligheter, har man desto större möjligheter att utveckla effektiva  processer och arbetssätt kring konsolideringslösningen. ​
 • Hur ska informationsspridningen göras internt från konsolideringslösningen?​
  - Mycket bra och nyttig finansiell information byggs upp i en konsolideringslösning över tid. Det finns flera sätt att tillgängliggöra denna värdefulla information till olika intressenter i organisationen. 
q-vag-slider-case

Vi skapar långa relationer

Vill du veta mer?

Kontakta oss via mail eller via formulär så kontaktar vi dig och berättar mer om våra tjänster och hur vi skulle kunna hjälpa dig.

Kontakta oss
Kontakta oss via formuläret nedan så hör vi av oss.

*” anger obligatoriska fält