1. Hem
 2. /
 3. Våra tjänster
 4. /
 5. Finansiell & regulatorisk rapportering

Digitalisering av processerna för finansiell & regulatorisk rapportering

Kraven på finansiell och regulatorisk rapportering har ökat markant de senaste åren, vilket inneburit ett mer resurskrävande arbete. Allt fler företag och organisationer har därför börjat arbeta med att digitalisera sina processer inom dessa områden. Digitaliseringen effektiviserar inte bara rapporteringsarbetet, utan ökar även kvaliteten i de siffror som rapporteras.

Vi har hjälpt många av våra kunder med att digitalisera processerna både för finansiell och regulatorisk rapportering. Vi har gedigen erfarenhet av att implementera effektiva verktyg och lösningar utifrån det enskilda företagets möjligheter och förutsättningar.

Dessa lösningar hanterar informationsflödet och informationsbearbetningen hela vägen från källsystemen till de validerade och färdigbearbetade rapporterna. Vi har stor teknisk kunskap och bevakar ständigt nya regulatoriska krav från myndigheter som exempelvis EBA, EIOPA, EMSA och ECB.

221006-Attollo-LumeahPhotography-web(1920px)-005
Vi hjälper dig med
 • Rådgivning - Attollos experter kan stödja dig i både kravställning och framtagande av beslutsunderlag inför en investering i en lösning för rapportering. 
 • Utveckling - Vi utvecklar lösningar som effektiviserar och digitaliserar er rapporteringsprocess.
 • Förvaltning - Vi erbjuder alltid förvaltning av våra rapporteringslösningar.  
vag-text-bild
bild2

Ett urval av våra områden

 • Finansiell rapportering (s.k. narrativ rapportering) som exempelvis årsredovisningar och kvartalsrapporter
 • Rapportering av Solvens II (EIOPA), IORPII (EIOPA) kvalitativ rapportering (ORSA, RSR, SFCR) samt kvantitativ rapportering (CRT)
 • Rapportering av Basel III/CRD IV (EBA), rapportering av COREP och FINREP
 • Finansiell och regulatorisk rapportering med plattformen InsightSoftware
 • Rapportering av MFI, RUTS och MIR (ECB/SCB/Riksbanken)
 • Rapportering av årsredovisningar enligt ESEF/iXBRL (ESMA)
 • Rapportering av VINN/KRITA/AnaCredit (ECB/SCB/Riksbanken)
 • Rapportering av IFRS16
 • Rapportering av ESG-relaterad information 

Vanliga frågor från kunder

En vägledning för dig som har frågor som rör Finansiell & regulatorisk rapportering. Vi har sammanställt några av de vanligaste frågorna vi får under ett kundsamtal och hoppas att dessa kan hjälpa till i er utveckling mot en mer datadriven verksamhet.

Finns det standardverktyg för regulatorisk rapportering?

Det finns en mängd olika standardverktyg inom regulatorisk rapportering på den europeiska marknaden, men endast ett fåtal av dessa är representerade på den svenska eller nordiska marknaden. Attollo har arbetat med flera av dessa standardverktyg hos både bank- och försäkringskunder.    

Vilka olika typer av standardverktyg finns det för regulatorisk rapportering?

Vi på Attollo brukar dela upp standardverktygen för regulatorisk rapportering i två olika kategorier. Dels finns det verktyg som endast fokuserar på slutdelen av rapporteringsprocessen, dvs att tillhandahålla de olika rapporteringsmallarna för inmatning av de färdigberäknade värdena (datapunkter) i respektive mall. Dessa verktyg hanterar också valideringsreglerna och den XBRL som gäller för varje taxonomiversion. Den andra kategorin av standardverktyg för regulatorisk rapportering hanterar inte bara slutdelen av rapporteringsprocessen, utan kan hantera alla datatransformationer och beräkningar hela vägen från kundens grundsystem till rapporteringsmallarna i verktyget. Dessa verktyg som hanterar helheten är betydligt mer funktionellt omfattande och komplexa, jämfört med de verktyg som endast fokuserar på att hantera inmatning i rapporteringsmallarna.

Vilket verktyg skall jag välja för regulatorisk rapportering?

Vi på Attollo har relativt lång erfarenhet av regulatorisk rapportering till olika myndigheter, och har också sett att rapporteringskraven har ökat över tid. Vi rekommenderar alltid våra kunder att ha en bredare och lite mer långsiktigt perspektiv när det kommer till verktygsval. Det är viktigt att det verktyg man väljer har ett väl utvecklat stöd för XBRL och för olika typer av taxonomier. När man tidigare kunde fokusera enbart på exempelvis myndighetskraven för EBA (COREP/FINREP) (bank/finans) eller EIOPA (QRT) (försäkring) kommer nu även krav på att rapportera ESG-relaterad information i XBRL-format. Vad vi också tycker är viktigt är att den verktygsleverantör man väljer har lokal representation, så att man som kund relativt enkelt kan få hjälp och stöd kring rapporteringsverktyget.

Vilka är de tre vanligaste framgångsfaktorerna i att få en mer automatiserad och effektiv myndighetsrapportering?
- Fokusera på att i första hand automatisera den rapportering som sker ofta (exempelvis månatligen). Här har man troligtvis mest att vinna på en högre grad av automation.
-  Arbeta aktivt med data governance i dina källsystem. Detta har man i regel stor nytta av i all typ av rapportering, inte bara i den regulatoriska.
- Lägg inte för mycket tid på att automatisera 100% av dina datapunkter. Det finns alltid en mindre mängd datapunkter som skall rapporteras som kan vara väldigt svåra att fullt ut automatisera.
q-vag-slider-case

Vi skapar långa relationer

Vill du veta mer?

Kontakta oss via mail eller via formulär så kontaktar vi dig och berättar mer om våra tjänster och hur vi skulle kunna hjälpa dig.

Kontakta oss
Kontakta oss via formuläret nedan så hör vi av oss.

*” anger obligatoriska fält