IBM Planning Analytics

LETAR DU EFTER ETT NYTT SYSTEM FÖR BUDGET & PROGNOS?

VÄLJ ETT FLEXIBELT, MODERNT & SKALBART SYSTEM

IBM Planning Analytics (f.d IBM Cognos TM1) är ett av marknadens mest flexibla system för budget, prognos och utfallsrapportering. Systemet kan hantera tusentals användare, komplexa modeller och stora datavolymer.

Systemet är flexibelt och anpassas utifrån kundens behov, möjligheten att ersätta alla lokala excelinitiativ är stora. Allokeringar, rullande prognos, drivarbaserat, centrala parametrar, top/down, bottom/up, fördelningsnycklar, automatisk inläsning av utfall är exempel på önskemål vi ser från våra kunder.

Med Planning Analytics erbjuds möjligheten att använda Excel, webb eller mobila enheter för budget, prognos och utfallsrapportering.

Med Excel går det att vända, vrida och borra i Planning Analytics data samt bygga inmatningsmallar och rapporter. Användarna kan antingen använda Excel eller webbgränssnittet för att få åtkomst till sina behörighetsstyrda mallar.

Ett dynamiskt gränssnitt där det går att skapa dashboards, analysera kuber, göra inmatningar och även presentera de excelfiler som är skapade i excelklienten, det går även att använda webbgränssnittet helt utan inblandning av Excel.
Kom åt miljön via en iOS eller en Android enhet.
Alla beräkningar hanteras av serverns RAM-minne istället för tunga SQL-frågor eller lokala excel-beräkningar.
Systemet bygger på en eller flera ”kuber”, dvs datamodeller som innehåller dimensioner, hierarkier och mätvärden.
Alla inmatningar, oavsett var i modellen, konsolideras med automatik i realtid. Detta innebär att användaren inte behöver vänta på långa laddningstider för att se ett resultat.

VARFÖR SKA MAN VÄLJA IBM PLANNING ANALYTICS?

NÅGRA STYRKOR MED PLANNING ANALYTICS

  • Flexibelt, vi kan anpassa systemet till kundens processer
  • Avancerad funktionalitet för budget, prognos och simulering
  • Rätt databasteknologi för finansiell planering och analys, dvs RAM-baserad kubteknologi
  • Möjlighet att skapa dashboards, analyser och rapporter
  • Implementationsprojekten genomförs av ekonomer

VARFÖR TA HJÄLP AV ATTOLLO

  • Flertalet konsulter har +10 års erfarenhet av systemstödet
  • Flest Planning Analytics konsulter i Sverige
  • Vi har ett gemensamt design- och implementationsmönster

VILL DU VETA HUR IBM PLANNING ANALYTICS KAN HJÄLPA DIG?

BOKA EN DEMO

Attollo är återförsäljare av IBM Planning Analytics och har sedan start levererat projekt på den svenska marknaden. Vi supporterar idag över 6 000 slutanvändare.

Vi erbjuder att komma ut (eller köra via Skype) och demonstrera hur systemet ser ut och hur det kan anpassas efter era önskemål.

Kontakta oss

LADDA NER VÅR UPPHANDLINGSGUIDE

UPPHANDLINGSGUIDEN FÖR BUDGETSYSTEM

Vilket värde kan rätt systemstöd tillföra verksamheten?

Denna guide belyser fördelarna med att använda en specialanpassad mjukvarulösning för planering och budgetering.

Ladda ner guiden