BOARD

IMPONERANDE BI SYSTEM I KOMBINATION MED BUDGET, PROGNOS & KONCERNKONSOLIDERING

ETT KOMPLETT SYSTEMSTÖD

BOARD International är ett schweiziskt bolag med svensk ägare i form av Nordic Capital. BOARD har skördat stora framgångar i framförallt Centraleuropa och har idag + 3 000 kunder, t ex Coca Cola, Toyota, Puma, KPMG, ”ett stort svenskt klädesvarumärke” m.fl.

Vi på Attollo lanserar BOARD i Sverige!

BOARD erbjuder rapporter, analyser, self service BI, simuleringar, budget, prognos, koncernkonsolidering och prediktiv analys i ett och samma system

BOARD är ett webbaserat system där all administration, utveckling och uppföljning sker i webbläsaren. BOARD erbjuder även en plug-in till Microsoft Office (Word, PowerPoint och Excel).

Styrelserapporter, t.ex. månads- och kvartalsrapporter kan enkelt byggas via den plug-in som finns till Word och PowerPoint. Rapporterna uppdateras automatisk med nya siffror från databasen.

Med plug-in till Excel kan en användare bygga rapporter och göra inmatningar direkt i Excel.

BOARD erbjuder ett webbaserat gränssnitt för både administratören och slutanvändaren.

Administratören kopplar sig mot datakällor, läser in data, skapar kuber, affärslogik, rapporter, dashboards och inmatningsmallar.

Användaren tar del av rapporter och inmatningsmallar, kan analysera data och läsa in egna dataset för personliga analyser, rapporter samt göra imatningar.

Kom åt Board via en iOS eller en Android kompatibel enhet.

Alla beräkningar sker i serverns RAM-minne. Borta är tunga SQL-frågor eller lokala beräkningar i olika Excel-ark.

Alla inmatningar, oavsett var i modellen, konsolideras med automatik i realtid. Detta innebär att användaren inte behöver vänta på några körningar för att se resultatet i sin helhet.

BOARD har en SAP Connector som gör det möjligt att enkelt ta ut data från SAP, SAP Hana och SAP BW, mer om denna finns att läsa på: https://www.board.com/en/learn/board-connector-sap#gref

VARFÖR SKALL MAN VÄLJA BOARD?

NÅGRA STYRKOR MED BOARD

  • Hög flexibilitet, vi kan skräddarsy systemet för att passa kundens alla processer
  • Avancerad funktionalitet för finansiell planering och simulering
  • Kraftfull BI funktionalitet med associativ filtrering, ”Drill Anywhere”, ”Drill-Through” samt ”Self Service BI”
  • Komplett Microsoft Office integration för att minimera tidskrävande manuellt arbete
  • Stöd för koncernkonsolidering och prediktiv analys
  • RAM-baserad kubteknologi

VARFÖR TA HJÄLP AV ATTOLLO

  • Lång erfarenhet av implementationsprojekt av finansiell planering och analys
  • Stort team av erfarna ekonomer med finansiell och teknisk bakgrund
  • Vi har ett gemensamt design- och implementationsmönster

VILL DU VETA HUR BOARD KAN HJÄLPA DIG?

BOKA EN DEMO

Attollo är återförsäljare av BOARD och vi har lång erfarenhet av att implementera systemstöd för finansiell planering och analys.

Vi kommer gärna ut till er och (eller virtuellt) demonstrerar hur systemet ser ut och hur det kan anpassas efter era önskemål.

Kontakta oss

LADDA NER VÅR UPPHANDLINGSGUIDE

UPPHANDLINGSGUIDEN FÖR BUDGETSYSTEM

Vilket värde kan rätt systemstöd tillföra verksamheten?

Denna guide belyser fördelarna med att använda en specialanpassad mjukvarulösning för planering och budgetering.

Ladda ner guiden