Finansiell planering & analys

BÖRJA UTVECKLA FÖRETAGET FRAMÅT

FÖRBÄTTRA DIN PLANERINGSPROCESS

Finansiell planering och analys är en viktig och central process för de flesta företag. Genom att förbättra sin planeringsprocess går det att styra företaget mot uppsatta mål och även identifiera de delar av organisationen där det finns förbättringspotential samt eventuellt nya affärsmöjligheter.

Vi på Attollo har valt att arbeta med det världsledande systemstödet, IBM Planning Analytics. I dagsläget supporterar vi +6 000 slutanvändare av detta system hos kunder inom flertalet branscher, t ex sjukvård, detaljhandel, bemanning, skola, bygg, tillverkning m.fl.

FÖRDELAR

  • Ekonomi kan ägna sig åt värdeskapande istället för att bara hantera Excel-ark som ska konsolideras och aggregeras samt kontrolleras för felaktiga inmatningar och brutna länkar/formler.
  • Möjliggör för att övergå till rullande prognoser med högre frekvens.
  • En anpassningsbar budgetmodell.
  • Verksamheten får en budget och prognos som hjälper dem i deras vardagliga arbete.
  • Mindre tid behöver läggas på planeringsprocessen och man kan fokusera på kundvård, försäljning och fördjupad analys.

NÅGRA AV VÅRA TJÄNSTER

  • Vi kan erbjuda marknadens mest flexibla system för finansiell planering och analys – IBM Planning Analytics. Tack vare en anpassningsbar licensmodell kan IBM Planning Analytics stödja alltifrån det lilla företagets behov till fullskaliga Enterpriselösningar med flera hundra användare.

  • Hos oss arbetar både duktiga ekonomer och tekniker som har mångårig erfarenhet av implementation av systemstöd för finansiell planering och analys. Vi kan även bistå med integration mot underliggande datakällor för att skapa en helt integrerad lösning som motsvarar alla era behov när det kommer till finansiell planering och analys.

  • För att visa på IBM Planning Analytics styrka och flexibilitet deltar vi ofta i workshops hos både nya och befintliga kunder. När det kommer till att demonstrera en viss funktionalitet eller teknisk lösning utvecklar vi ofta s.k. Proof of Concept (PoC). Detta gör vi dels för att förstå er process, dels för att bevisa att IBM Planning Analytics motsvarar era förväntningar.

  • Vi erbjuder även licensrådgivning kring IBM:s erbjudande för både nya och befintliga kunder.

Här kan du läsa mer om IBM Planning Analyics

Mer om planning analytics

LADDA NER VÅR UPPHANDLINGSGUIDE

UPPHANDLINGSGUIDEN FÖR BUDGETSYSTEM

Vilket värde kan rätt systemstöd tillföra verksamheten?

Denna guide belyser fördelarna med att använda en specialanpassad mjukvarulösning för planering och budgetering.

Ladda ner guiden

VILL DU VETA HUR VI KAN HJÄLPA DIG?

KONTAKTA OSS

Kontakta oss