Finansiell planering & analys

BÖRJA UTVECKLA FÖRETAGET FRAMÅT

FÖRBÄTTRA DIN PLANERINGSPROCESS

Finansiell planering och analys är en viktig och central process för de flesta företag. Genom att förbättra sin planeringsprocess går det att styra företaget mot uppsatta mål och även identifiera de delar av organisationen där det finns förbättringspotential samt eventuellt nya affärsmöjligheter.

Vi på Attollo har valt att arbeta med två världsledande systemstöd inom detta område:

 • IBM Planning Analytics
 • BOARD International

I dagsläget supporterar vi +6 000 slutanvändare av planeringssystem hos kunder inom flertalet branscher, t ex sjukvård, detaljhandel, bemanning, skola, bygg, tillverkning m.fl.

FÖRDELAR

 • Ekonomi kan ägna sig åt värdeskapande istället för att bara hantera Excel-ark som ska konsolideras och aggregeras samt kontrolleras för felaktiga inmatningar och brutna länkar/formler.
 • Möjliggör för att övergå till rullande prognoser med högre frekvens.
 • En anpassningsbar budgetmodell.
 • Verksamheten får en budget och prognos som hjälper dem i deras vardagliga arbete.
 • Mindre tid behöver läggas på planeringsprocessen och man kan fokusera på kundvård, försäljning och fördjupad analys.

NÅGRA AV VÅRA TJÄNSTER

 • Vi kan erbjuda marknadens mest flexibla system för finansiell planering och analys – IBM Planning Analytics och BOARD.

  Tack vare en anpassningsbar licensmodell både molnbaserat och On-Prem kan båda dessa system stödja alltifrån det lilla företagets behov till fullskaliga Enterprise-lösningar med flera tusen användare.

 • Hos oss arbetar både duktiga ekonomer och tekniker som har mångårig erfarenhet av implementation av systemstöd för finansiell planering och analys. Vi kan även bistå med integration mot underliggande datakällor för att skapa en helt integrerad lösning som motsvarar alla era behov när det kommer till finansiell planering och analys.

 • För att visa på systemens styrka och flexibilitet deltar vi ofta i workshops hos både nya och befintliga kunder. När det kommer till att demonstrera en viss funktionalitet eller teknisk lösning utvecklar vi ofta s.k. Proof of Concept (PoC). Detta gör vi dels för att förstå er process, dels för att bevisa att IBM Planning Analytics eller BOARD motsvarar era förväntningar.

 • Vi erbjuder även licensrådgivning kring IBM:s och BOARD:s erbjudande för både nya och befintliga kunder.

Här kan du läsa mer om IBM Planning Analytics

Mer om planning analytics

Här kan du läsa mer om BOARD

Mer om BOARD

LADDA NER VÅR UPPHANDLINGSGUIDE

UPPHANDLINGSGUIDEN FÖR BUDGETSYSTEM

Vilket värde kan rätt systemstöd tillföra verksamheten?

Denna guide belyser fördelarna med att använda en specialanpassad mjukvarulösning för planering och budgetering.

Ladda ner guiden

VILL DU VETA HUR VI KAN HJÄLPA DIG?

KONTAKTA OSS

Kontakta oss