Data Warehouse

VAD KAN VI HJÄLPA ER MED?

SAMLA IHOP & FÖRSTÅ DATA FRÅN OLIKA SYSTEM

För många medelstora och större organisationer har man behov av att kunna analysera och fatta beslut baserat på information från flera olika källsystem inom organisationen. Detta gör att ett datalager väldigt ofta är en bra lösning för att samla ihop och förstå källdata från många olika källsystem, och på så sätt göra denna information tillgänglig för hela organisationen. Att etablera ett företagsgemensamt datalager, behöver inte vara komplicerat och behöver inte heller ta lång tid och kosta mycket. I kölvattnen av att införa ett företagsgemensamt datalager kommer vanligtvis andra fördelar, såsom ökad förståelse för den information som finns i källsystemet och hur man måste förbättra processerna för informationshantering inom organisationen över tiden.

För att på bästa sätt lyckas med att etablera nytt datalager kan Attollo inte bara bistå med teknisk spetskompetens utan även kompetens som vet hur du bäst tillämpar tekniken inom olika branscher och verksamhetsområden. Vi på Attollo kombinerar vår djupa tekniska kompetens med lång erfarenhet kring att etablera datalager som verkligen levererar affärsnytta till beslutsfattarna inom organisationen.

VARFÖR DATA WAREHOUSE?

ENKLARE & MER KVALITATIVT BESLUTSFATTANDE

Inom ett företag finns det ofta värdefull information i vart och ett av de verksamhetssystem som används inom organisationen. Genom att kombinera dessa informationskällor, och skapa en företagsgemensam informationsmodell med gemensamma begrepp och nyckeltal i ett datalager, skapar man en mycket god förutsättning till ett enklare och mer kvalitativt beslutsfattande. I datalagret bör det också etableras hantering av masterdata, som rätt implementerat ger organisationen fördelen av en enhetlig syn på organisationens information och verksamhet. Organisationen får också en central plats där bolagets informationsobjekt enkelt kan hanteras och datakvalitet kan bibehållas hög.

VÅR METOD

Attollo har en välbeprövad metodik för att kartlägga rapport- och analysbehov, definiera målsättningar och verksamhetskritiska nyckeltal, och etablera företagsgemensamma informationsmodeller som fungerar att växa i över tiden. Parallellt med kravställningsarbetet föredrar vi att med kundens skarpa källdata arbeta med prototypdriven kravställning. Detta bidrar till ökad kunskap om kundens faktiska källdata (både brister och möjligheter), ökad träffsäkerhet i kravställningsarbetet, och till att man på kortare tid kan leverera verklig verksamhetsnytta från datalagret.

Vi arbetar med agila arbetsmetoder och iterativa leveranser, där varje delleverans kan tas i drift och bidrar till affärsnytta innan hela lösningen är på plats. Vi erbjuder alltid förvaltning med beprövade och framgångsrika processer och rutiner inom förvaltning.

VILL DU VETA HUR VI KAN HJÄLPA DIG?

KONTAKTA OSS

Kontakta oss