Business Intelligence
& Data Warehouse

VAD KAN VI HJÄLPA ER MED?

DIGITALISERA BESLUTSFATTNINGSPROCESSEN

De flesta företag och organisationer har behov av att analysera och följa upp sin verksamhet, framförallt för att kunna fatta välgrundade beslut. Det har under flera år funnits verktyg för att rapportera och analysera, men under de senaste åren har det skett en stark utveckling av de verktyg som finns på marknaden. Verktygen är mer kostnadseffektiva, enklare att använda, bättre visualiserings-möjligheter, innehåller logik för att underlätta beslutsfattande (AI/Machine Learning) och är mer tillgängliga än tidigare.

Vi på Attollo har under lång tid arbetat med att leverera effektiva och ändamålsenliga datalagerlösningar, rapport- och analystillämpningar med god användbarhet, som säkerställer god verksamhetsnytta hos våra kunder. Lösningarna vi levererar möjliggör digitalisering av våra kunders processer, och frigör värdefull tid till att driva och utveckla våra kunders verksamhet.

NÅGRA AV VÅRA TJÄNSTER

  • Data Warehouse som möjliggör digitalisering av processer för rapportering, analys och annan informationshantering. > Läs mer

  • Enterprise Reporting som säkerställer en effektiv rapporteringslösning för alla användare i en större organisation.
  • Self Service BI som möjliggör för användare att göra mycket mer inom rapportering analys på egen hand, just när man behovet uppstår.

  • Lösningar för verksamhetsstyrning med hjälp av nyckeltal och KPIer, som hjälper företag att driva sin verksamhets olika organisatoriska delar åt gemensamma mål.
  • AI, Machine Learning och prediktiva modeller som möjliggör för en organisation att dra nytta av ny teknik och en ständigt växande mängd data, som kan omvandlas till en oerhört värdefull tillgång i beslutsfattande och i utvecklande av ens verksamhet.

VILL DU VETA HUR VI KAN HJÄLPA DIG?

KONTAKTA OSS

Kontakta oss

Self-service BI

Traditionellt sett har BI-användare varit beroende av IT-avdelningar och utvecklare för att skapa rapporter och kuber. Med self-service BI är tanken att minska beroendet av IT. Genom intuitiva och lättanvända verktyg, kan användarna själva skapa personliga rapporter och kuber samt ställa analytiska frågor. IT-avdelningen skall fokusera mer på att få användare att förstå vilken data som är tillgänglig genom att tillhandahålla ett så kallat metadata dictionary som förklarar data som finns.

Self-service BI skall fokusera på affärsnytta. Det skall uppmuntra användare att basera beslut på faktisk data, inte intuition. För att inte riskera ett rapporteringskaos bör IT och verksamheten samarbeta med att bestämma viktiga mätvärden, vilken vokabulär man skall använda, vilka processer man skall arbeta efter, hur och var man skall publicera det man skapat och vilka som skall ha åtkomst till vilken data.

Enterprise Reporting


Attollo har lång erfarenhet och kompetens kring att implementera och vidareutveckla rapport- och analyslösningar för Enterprise Reporting. Vi har en välbeprövad metodik för att kravställa, genomföra och implementera lösningar. Vid sidan av teknisk spetskompetens och gedigen praktisk erfarenhet, har Attollo även byggt upp stor kunskap kring design och usability, vilket vi anser är en viktig aspekt för att få en lyckad implementation med hög nyttjandegrad hos slutanvändarna.

Attollo implementerar lösningar baserade på produkter och verktyg från IBM Business Analytics och Microsoft. Attollo har sedan start satsat på att ha mycket hög kompetens inom dessa plattformar.

Vill du veta hur vi jobbar med Data Warehouse?
Läs mer