1. Hem
 2. /
 3. Våra tjänster
 4. /
 5. Business Intelligence & Data Warehouse

Business Intelligence & Data Warehouse

Majoriteten av företag och organisationer har behov av att analysera och följa upp sin verksamhet, i synnerhet för att kunna fatta välgrundade beslut.

Länge har det funnits verktyg för rapportering och analys och bara under de senaste åren har utvecklingen av dessa gått snabbt framåt. Verktygen är idag både mer kostnadseffektiva och användarvänliga, de har dessutom bättre visualiseringsmöjligheter och en ny nivå av logik för att underlätta beslutsfattande (AI/Machine Learning).

Vi har lång erfarenhet av att leverera effektiva och ändamålsenliga datalagerlösningar samt rapport- och analystillämpningar. Våra lösningar har alltid god användbarhet och säkerhetsställer verksamhetsnytta för våra kunder. Vi möjliggör digitaliserade processer som frigör värdefull tid som i stället kan läggas på värdeskapande aktiviteter.

Kort och gott: Vi hjälper företag att fatta datadrivna beslut genom en kombination av rätt teknik, metod och kompetens.

221006-Attollo-LumeahPhotography-web(1920px)-002
Vi hjälper dig med
 • Kravställning och design - vi har lång erfarenhet av att kravställa och designa BI-lösningar som hjälper kunder att bli mer datadrivna i sina processer. 
 • Utveckling - våra konsulter är experter inom BI och Data Warehouse och hjälper dig att skapa lösningar skräddarsydda för ditt behov.
 • Förvaltning - vi erbjuder alltid förvaltning av de lösningar vi levererar och är måna om att skapa stabila lösningar som kan vidareutvecklas.
vag-text-bild
bild2

Några av våra lösningar

 • Data Warehouse som möjliggör digitalisering av processer för rapportering, analys och annan informationshantering.
 • Enterprise Reporting som säkerställer en effektiv rapporteringslösning för alla användare i en större organisation.
 • Self Service BI som möjliggör för användare att göra mycket mer inom rapportering och analys på egen hand, just när behovet uppstår.
 • Lösningar för verksamhetsstyrning med hjälp av nyckeltal och KPIer, som hjälper företag att driva sin verksamhets olika organisatoriska delar mot gemensamma mål.
 • AI, Machine Learning och prediktiva modeller som möjliggör för en organisation att dra nytta av ny teknik och en ständigt växande mängd data, som kan omvandlas till en oerhört värdefull tillgång för beslutsfattande och i utvecklandet av ens verksamhet.

Vanliga frågor från våra kunder

En vägledning för dig som har frågor som rör Business Intelligence & Data Warehouse. Vi har sammanställt några av de vanligaste frågorna vi får under ett kundsamtal och hoppas att dessa kan hjälpa till i er utveckling mot en mer datadriven verksamhet.

Måste jag besluta om verktyg innan jag upphandlar konsultpartner?

Nej, även om vi endast har officiella partnerskap med Microsoft, IBM och Board arbetar vi med en stor variation av verktyg. Tillsammans kan vi hitta det som passar ditt företag bäst.

Arbetar Attollo med någon sorts metod eller arbetssätt?

Ja. Vi arbetar med välbeprövade metoder som grundar sig i vår långa erfarenhet av att implementera analyticslösningar för våra kunder. Dessa metoder har förfinats och förbättrats över tid för att säkerhetsställa att vi håller oss uppdaterade på de senaste datadrivna analyticslösningarna.

Vilket verktyg skall jag välja för Business Intelligence?

För det mesta påminner de moderna verktygen inom Business Intelligence om varandra och de innehåller ofta liknande funktionalitet för att täcka kundens behov. Men det finns vissa skillnader, kostnadsbilden är en av dem. De senaste åren har många verktygsleverantörer övergått till en abonnemangsbaserad betalningsmodell för att säkerställa flexibilitet för kunden.

När det kommer till att välja ett verktyg för Business Intelligence tycker vi att det är viktigt att se till verktygets öppenhet gentemot olika typer av teknologier och plattformar. Därav blir verktygsvalet gångbart över en längre tidshorisont. Därtill är det även viktigt att ta hänsyn till användarnas erfarenhet och kompetens inom området.

Min befintliga analyticslösning kräver konstant underhåll och tillsyn, måste det vara så?

Vi talar ofta om begreppet ”förvaltningsbarhet”. I en analyticslösning med god förvaltningsbarhet finns ett bra stöd för hantering av fel som kan uppkomma vid daglig förflyttning och transformering av data.

En god förvaltningsbarhet innebär även att användarna själva har ett bra stöd för att underhålla masterdata och strukturer som kan behöva ändras över tid, exempelvis vid organisationsförändringar eller operationella rapportstrukturer.

Jag har en mycket begränsad budget för införande av en bättre analyticslösning i min organisation, hur kan jag säkerställa att täcka in de viktigaste behoven?

För att säkerställa att dina resurser används på bästa sätt rekommenderar vi att alltid fastställa en tydlig kravbild samt att arbeta med en begränsad prototyp som baseras på dataset från de aktuella källorna. Detta skapar ofta en tydlig målbild där källdatan som din nya analyticslösning bygger på kvalitetssäkrats. På så vis undviker du ovälkomna överraskningar, samtidigt som du får ett tydligt resultat.

Vilka är de tre vanligaste framgångsfaktorerna för att lyckas med sin analyticssatsning?
 • Kravarbetet är grunden för att lyckas bra med sin analyticssatsning. Att arbeta med prototypdrivet kravställningsarbete är ofta väldigt framgångsrikt och skapar större engagemang hos kravställarna från kundens verksamhet.
 • Gör tidigt en kvalitetskontroll av den källdata som analyticslösningen skall hantera och förädla.
 • Arbeta med rapport- och analysbehoven, inte med vilken data som är tillgänglig.
Vad är Cognos Analytics Cloud?

IBM erbjuder en komplett BI-plattform i systemet Cognos Analytics Cloud. Cognos Analytics Cloud passar de kunder som har ett stort behov av tabellrapporter i kombination med self-service BI och prediktiv analys.

q-vag-slider-case

Vi skapar långa relationer

Vill du veta mer?

Kontakta oss via mail eller via formulär så kontaktar vi dig och berättar mer om våra tjänster och hur vi skulle kunna hjälpa dig.

Kontakta oss
Kontakta oss via formuläret nedan så hör vi av oss.

*” anger obligatoriska fält