Advanced Analytics2021-05-21T12:02:00+01:00

Advanced Analytics & Machine Learning

VAD KAN VI HJÄLPA ER MED?

ANPASSAD DATAINSAMLING & PREDIKTIV MODELLERING

Idag samlar företag in stora mängder data och kraven att genomföra modellering av denna för att bättre förstå verksamheten ökar. Men det är inte alltid självklart att data kan användas direkt för prediktiv analys eller att rätt data har sparats.

Hos Attollo ser vi era ambitioner från ett helhetsperspektiv där datainsamling och modellering är två lika viktiga delar i ett lyckat projekt. I ett första steg hjälper vi er att optimera datainhämtningen för Advanced Analytics projekt så att rätt data samlas in och håller den kvalité som krävs för modellering. I steg två gör vi analysen och modellerar baserat på satta frågeställningar.

Förberedelsearbetet är nyckeln till ett lyckat projekt och därför har vi på Attollo valt att lägga lika mycket fokus på att utarbeta och skapa rutiner för datainsamling som appliceras i steg 1 projekt, såsom själva byggandet av modellerna i steg 2.

TRE GRUNDPELARE

TREENIGHETEN I ADVANCED ANALYTICS

De tre grundpelarna i Advanced Analytics är mjukvaruutveckling, statistik och områdeskunskap. Attollos arbetsprocesser väver effektivt samman dessa vilket ger robusta modeller som skapar mervärde för kunden.

MISSA INTE VÅRT INSPELADE WEBINAR

Upptäck Advanced Analytics i ditt standardverktyg för Business Intelligence

Se inspelningen här

NÅGRA AV VÅRA TJÄNSTER

  • Prediktiv analys med machine learning modellering för frågeställningar inom verksamhet, marknad och kundkrets

  • Genomlysning och optimering av datainsamling för att skapa förutsättningar för prediktiv modellering

  • Dataförståelse och modelleringsstöd vid planering och uppstart av machine learning projekt
  • Undersöka och utforma hur Advanced Analytics kan appliceras i verksamheten och skapa mervärde i arbetsprocesserna

VILL DU VETA HUR ADVANCED ANALYTICS KAN HJÄLPA DIG?

KONTAKTA OSS

Kontakta oss

VILL DU VETA MER?

VÅRA ARTIKLAR KRING ADVANCED ANALYTICS

Till toppen