Problem med Auditdatabasen vid uppgradering

I samband med en uppgradering till IBM Cognos 10.1.1 från IBM Cognos 8.4 så stötte vi på ett märkligt problem. [...]