Software Day

På onsdagen höll IBM sitt årliga kundevenemang Software Day. Och låt mig säga wow! IBM har all anledning att vara [...]