Google släpper databas…

Google, som är pijonärer inom det mesta på webben idag, har nu tagit nästa steg för att bli mer enterprise [...]