Pimpa utseendet på relational drill-throughs i TM1

I dessa utseendefixerade tider kanske man inte nöjer sig med en ordinär tabell för att presentera data från en relational-drill [...]