Prestandaförbättringar med förberäknade mätvärden

För att hålla prestandan så hög nivå som möjligt i en reporting services-rapport (SSRS), och även i andra rapportverktyg, så [...]