MREL blir del av Basel III

Nyheter från EBA kring rapportering av Basel III och resolution (MREL)