Process Metadata ur ett systemförvaltningsperspektiv

De flesta som är involverade i datalager-projekt eller jobbar med beslutsstöd i någon form har då och då stött på [...]