Användningsstatistik och logganalys

En inte helt ovanlig fråga inom förvaltningar av beslutsstödslösningar (och förmodligen förvaltningar i allmänhet) är – används verktygen och vad [...]