Problematik med att räkna ut YTD med dubbla tidsdimensioner i SSAS

Om man har dubbla tidsdimensioner i sin SSAS kub, måste man specificera vilken tidsdimension samt hierarki man vill använda i [...]