En första lägesrapport från IBM IoD konferensen i Rom

Jag ringer hem för att kolla nyhetsläget; är det fullt pådrag nu kring den sjunkande euron? Nä. Här på hotellet [...]