IBM Watson

Mycket av innehållet på Insight fokuserar på Big Data, i synnerhet i kombination med IBM Watson. Watson är IBM:s ramverk [...]