Förvaltning – Modeller och ramverk

Flera av Attollos och Capmills kunder använder sig av PM3 som förvaltningsmodell vid systeminförande av BI-lösningar liksom andra lösningar.Inom systemutveckling [...]