XBRL/iXBRL som nytt format för årsredovisningar inom EU enligt ESMA

XBRL ny standard för rapportering av årsredovisningar Attollo har arbetat med XBRL sedan många år tillbaka, framförallt med den marknadsledande [...]