Tillgång till beslutsstöd oavsett var och vilken enhet

Under vår vistelse på PASS pratade man mycket om att tillgängliggöra beslutsstöd för användare oavett var de finner sig och [...]