Attollo vinner upphandling hos FMV

FMV har nyligen upphandlat leverantör för förvaltning och vidareutveckling av datalager och beslutsstödslösningen ”dbCifo/DU-WEB”. Lösningen används för uppföljning och analys [...]