Att dra nytta av beslutsstödssystem

Business Intelligence eller beslutsstödssystem är heta. Inte sällan marknadsförs de som en magisk nyckel till framgång. Så är det också [...]