Att använda en Oracledatabas som källa för sin beslutstödslösning är självklart ingen omöjlighet. Här kommer en liten snabb guide på vilka komponenter som behövs för att sätta upp en uppkoppling mellan källan och destinationen.
1. Ladda ner en Instant client från Oracle, viktigt här är att ladda ner en klient som både matchar SQL Server-versionen samt datakällan. Klienten finns att hämta här:
http://www.oracle.com/technetwork/database/features/oci/index.html
2. Konfigurera filen tnsnames.ora som ligger i katalogen för instant client. Defaultsökvägen till filen är %ORACLE_HOME%/network/admin. Här följer ett exempel för konfigurationen:

ORA11 =

(DESCRIPTION =

(ADDRESS_LIST =

(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 127.0.0.1)(PORT = 1521))

)

(CONNECT_DATA =

(SERVICE_NAME = ORA11)

)

)

3. Skapa en ny connection till HOST I Business Intelligence Development Studio.
4. Klart.
Lycka till!

KONTAKTA OSS

Vänligen skicka ett mail så återkommer vi så fort vi kan. Du kan även nå den person du vill ha tag på via förnamn.efternamn@attollo.se

Skickar

©2017 Attollo AB - Kungsgatan 50 - 111 35 Stockholm

Log in with your credentials

Forgot your details?