Inom bank och försäkring finns det ständiga krav på regulatorisk rapportering i form av Solvens- och Baselregelverken. Just nu står många banker inför utmaningen att leverera Basel III-rapportering i början av kvartal två nästa år.

Attollo har fått i uppdrag att hjälpa 3 av våra kunder att säkerställa att de kan leverera denna rapportering och vi ser fram mot att jobba med dessa projekt. Då samtliga tre projekt kommer använda samma produkt för slutrapporteringen har vi internt satt ihop en arbetsgrupp som träffas för att stämma av arbetet inom respektive projekt och diskuterar olika problemställningar.

Det kommer bli en spännande vår för många av oss i arbetet med denna rapportering!

KONTAKTA OSS

Vänligen skicka ett mail så återkommer vi så fort vi kan. Du kan även nå den person du vill ha tag på via förnamn.efternamn@attollo.se

Skickar

©2017 Attollo AB - Kungsgatan 50 - 111 35 Stockholm

Log in with your credentials

Forgot your details?