Redan i slutet av maj 2018, hade vi på Attollo tillsammans med Certent, ett webinar kring de nya reglerna kring enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (ESEF) från ESMA. Syftet med det nya regelverket är att etablera ett enhetligt rapporteringsformat som ska göra det enklare för emittenter att rapportera, samt underlätta för investerare och andra intressenter att hitta, analysera och jämföra finansiell information.

Berör års- och koncernredovisningar

Regelverket berör års- och koncernredovisningar som innehåller finansiella rapporter för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2020 och senare, och under de två första åren blir det tillåtet att bara märka upp de primära finansiella rapporterna utifrån förordningens klassificering. Uppmärkningen av noter kommer att bli obligatorisk för koncernredovisningar för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2022 eller senare. För noterna kommer så kallad blocktaggning att tillåtas, vilket innebär att avsnitt ska märkas upp med enhetliga klassificeringar.

Effektiva rapporteringslösningar

Attollo och systerbolaget Capmill har under lång tid hjälpt kunder med att etablera effektiva rapporteringslösningar för både regulatorisk och finansiell rapportering. En viktig del av de lösningar vi etablerar är rapporteringsplattformen CDM från vår produktpartner Certent. Vi har alltid en tidig bevakning kring nya regelverk, och rapporteringsformatet ESEF från ESMA är inget undantag. Under de senaste månaderna har vi tillsammans med kunder gjort proof of concept kring rapporteringsformatet ESEF från ESMA, med CDM som rapporteringsplattform. Eftersom väldigt många företag kommer att omfattas av de nya reglerna från ESMA, är vår rekommendation att redan nu börja förbereda er för hur ni skall möta dessa krav. Det kan också vara bra att fundera på verktyg för digitalisering av processerna för både regulatorisk och finansiell rapportering i ett bredare perspektiv. CDM är en plattform som fungerar utmärkt i detta perspektiv, och som har mycket stor teknisk öppenhet mot de flesta källsystem som ett företag kan ha.

Hör gärna av er om ni vill se veta mer om hur CDM fungerar eller vad som gäller kring rapporteringsformatet ESEF från ESMA.

Läs mer på

Våra tjänster – Finansiell & regulatorisk rapportering
Webinar – Klarar ditt system de nya kraven från ESMA?
Blogg – XBRL/iXBRL som nytt format för årsredovisningar inom EU enligt ESMA
Finansinspektionen – Enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (ESEF)