På Attollo och systerbolaget Capmill arbetar vi mycket med regulatorisk rapportering och följer därför noga och med god framförhållning nya eller förändrade rapporteringskrav.

För er som inte redan börjat jobba med frågor kring den nya taxonomi 2.9 för Basel III/CRD IV, följer här en kort sammanfattning och tidsplan för de olika delarna av den kommande taxonomin från EBA. När ni läser nedanstående bör det noteras att EBA arbetar med färdigställandet av taxonomi 2.9, det kan som vanligt tillkomma ändringar inför att en slutgiltig version väl är på plats.

Planen för EBA´s taxonomi 2.9

Förändringar och tillägg i LCR

C 73 – några nya rader
C 74 – några nya rader
C 75 – stora förändringar
C 77 – ny liten mall

Förändringar och tillägg i COREP

5 st mallar med några tillägg/borttag
C 13.01 – ny mall, nya kolumnnummer, dvs 0010 istället för 010 och väldigt många nya kolumner och rader
C 14.01 – ny mall

Förändringar och tillägg i FINREP

Några mallar med några små justeringar t ex ”of which”

Lite större förändringar

F 13 – loans and advances uppdelat på ingående och utgående värden dvs lite fler kolumner
F 16 – ny mall Other administrative expenses
F 18 – nya tidsbuckets och många of which
F 19 – många nya of which rader
F 22 – of which rader

Nya mallar, mycket information

F 23 – Loans and advances additional information
F 24 – Flows of non performing exposures
F 25 – Collateral obtained
F 26 – Forbearance management
F 47 – Average duration
F 48 – Additional information

Attollo och Capmill är redan igång hos ett par av våra kunder med förberedelserna kring den nya taxonomin från EBA. Tveka inte att höra av er om ni har frågor eller fundering kring den nya Basel III/CRD IV-taxonomin, eller om ni känner att ni vill diskutera vilka möjligheter som finns kring att förbättra processer, arbetssätt och stödsystem för ert rapporteringsarbete.