Attollo har sedan flera år tillbaka varit medlemmar i organisationen XBRL Sweden, då vi vill vara i framkant kring effektivisering och digitalisering av finansiella och regulatoriska rapporteringsprocesser.

Den fjärde oktober anordnade XBRL Sweden en mycket välbesökt konferens, som fokuserar mycket på digital finansiell rapportering till ESMA och European Single Electronic Format (ESEF). De nya regulatoriska kraven, som kommer i och med ESMA och ESEF, kommer att påverka ett flertal företag i Sverige. Det handlar om att förstå vad de nya kraven innebär och vara beredd med processer, rutiner och rapporteringsverktyg som stödjer det nya formatet ESEF och iXBRL. iXBRL är en utveckling av XBRL och kommer att vara en grundförutsättning för att underlätta effektivisering och digitalisering av finansiella och regulatoriska rapporteringsprocesser framöver.

På konferensen presenterades det också intressant information om svenska och nordiska initiativ kopplat till Standard Business Reporting, där bl.a. Statistiska Centralbyrån, Skatteverket och Bolagsverket driver initiativ kring digitalisering av finansiella och regulatoriska rapportering.

Attollo hjälper ett stort antal kunder på den svenska marknaden med att digitalisera sina finansiella och regulatoriska rapporteringsprocesser. En viktig del i detta arbete är nyttjandet av rapporteringsplattformen Certent CDM, som är marknadsledande inom finansiell och regulatorisk rapportering. CDM är en av få rapporteringsplattformar som genomfört framgångsrika fälttester tillsammans med ESMA och ett antal utvalda företag runt om i Europa. Genom Attollo´s partnerskap med Certent kan vi erbjuda en framtidssäker rapporteringsplattform och lokal expertis och support kring all typ av finansiell och regulatorisk rapportering.

I slutet på maj höll vi på Attollo, tillsammans med Certent, ett webinar kring ESMA och ESEF eftersom vi redan arbetar med flera kunder kring det området.

Hör gärna av er till oss om ni vill veta mer om de nya kraven från ESMA och hur detta påverkar er organisation.

XBRL Sweden

Föreningen XBRL Sweden är en ideell förening, bildad av FAR (organisationen för revisions- och rådgivningsbranschen) och SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF), ansluten till den globala organisationen XBRL International www.xbrl.org. Verksamheten drivs utan vinstsyfte. Föreningen är öppen för alla som vill bli medlemmar. Läs mer om XBRL Sweden här.