Master Data Management hos Wasa Kredit

MDM

 

Projektbeskrivning

Wasa Kredit såg ett behov av ökad informationskvalitet och av att effektivisera hanteringen av viktig information inom verksamheten och dess källsystem. Tankarna var att göra något väldigt konkret kring master data-hantering. Tillsammans med Attollo gjorde Wasa Kredit då en analys för att se vad för effekter detta skulle kunna ge för verksamheten, på kort och lång sikt.

Gemensamt startades det sedan upp ett projekt som successivt kunde leverera ut verksamhetsnytta till organisationen. En målarkitektur togs fram med en lösning för master data-management, med Microsoft Master Data Services 2012 i centrum, varefter det genomfördes en första Proof of Concept. POCn genomfördes med ett verifierat lyckat resultat för ändamålet och Wasa Kredit gick vidare med en fullskalig implementation, där man successivt kunde ta hand om olika viktiga informationsobjekt inom Wasa Kredits verksamheter och källsystem.

Lösningen för master data management används numera framgångsrikt inom Wasa Kredits organisation, och allt fler användningsområden upptäcks för att hantera fler centrala informationsobjekt inom verksamheten.

SQL Server 2012, Master Data Services, Data Quality Services

Wasa Kredit är ett finansbolag som erbjuder leasing- och avbetalningsfinansiering dels genom samarbetspartners inom bland annat fordonshandel, dator/kontorshandel och maskinhandel, dels direkt till företagskunder. Vi erbjuder också avbetalning, lån och kortkrediter till privatpersoner.

Wasa Kredit är helägt av Länsförsäkringar Bank. Länsförsäkringsbolagen äger gemensamt Länsförsäkringar AB, där Länsförsäkringar Bank ingår som ett dotterbolag.

Jobba med oss

Liknande projekt

KONTAKTA OSS

Vänligen skicka ett mail så återkommer vi så fort vi kan. Du kan även nå den person du vill ha tag på via förnamn.efternamn@attollo.se

Skickar

©2018 Attollo AB - Kungsgatan 50 - 111 35 Stockholm

Log in with your credentials

Forgot your details?