Ladda ner Attollos kostnadsfria upphandlingsguide för budgetsystem

Guiden innehåller:

  • Planeringsprocessen – Utmaningar och problem
  • Stöd för Best practice
  • Viktiga kriterier vid val av systemstöd
  • Utvärdering genom workshop eller proof of concept
  • Urvalsmatris för val av budgetsystem

KONTAKTA OSS

Vänligen skicka ett mail så återkommer vi så fort vi kan. Du kan även nå den person du vill ha tag på via förnamn.efternamn@attollo.se

Skickar

©2018 Attollo AB - Kungsgatan 50 - 111 35 Stockholm

Log in with your credentials

Forgot your details?