Om man har dubbla tidsdimensioner i sin SSAS kub, måste man specificera vilken tidsdimension samt hierarki man vill använda i YTD kalkylerade mätvärdet, såhär:

Sum(YTD([Tidsdimension].[hierarki].CurrentMember),Measure.Result)

Om man vill ha en YTD för två tidsdimensioner måste man alltså skapa två olika kalkylerade mätvärden. Har man däremot bara en tidsdimension i kuben behöver man inte ange en tidsdimension i uttrycket, då kan det kalkylerade mätvärdet se ut så här:

Sum(YTD(), Measures.Result)

KONTAKTA OSS

Vänligen skicka ett mail så återkommer vi så fort vi kan. Du kan även nå den person du vill ha tag på via förnamn.efternamn@attollo.se

Skickar

©2017 Attollo AB - Kungsgatan 50 - 111 35 Stockholm

Log in with your credentials

Forgot your details?