För att hålla prestandan så hög nivå som möjligt i en reporting services-rapport (SSRS), och även i andra rapportverktyg, så ska man i så stor utsträckning som möjligt hålla beräkningar borta från själva rapporten. Om er rapport kör mot en underliggande kub så se då till att skapa upp de beräknande mätvärden direkt i kuben. Sedan är det bara att lyfta in det beräknade mätvärdet i rapporten. Om prestandanförbättringen är försumbar underlättar du om inte annat för dig själv eller någon annan när det är sedan är dags att bygga rapporten.

Här följer två användbara beräkningar för en försäljningskub:


Rullande-tolv-period för mätvärde 
SUM((ParallelPeriod([Datum].[Datumhierarki].[Månad],11,[Datum].[Datumhierarki].CurrentMember):[Datum].[Datumhierarki].CurrentMember),[Mätvärden].[Mätvärde])

Ackumulerat mätvärde
SUM(YTD([Datum].[Datumhierarki].CurrentMember),[Mätvärden].[Mätvärde])

Lycka till och glad midsommar!

//Andreas

KONTAKTA OSS

Vänligen skicka ett mail så återkommer vi så fort vi kan. Du kan även nå den person du vill ha tag på via förnamn.efternamn@attollo.se

Skickar

©2017 Attollo AB - Kungsgatan 50 - 111 35 Stockholm

Log in with your credentials

Forgot your details?