Projektbeskrivning

Upphandlingsguiden för budgetsystem

VILKET VÄRDE KAN RÄTT SYSTEMSTÖD TILLFÖRA VERKSAMHETEN?

LADDA NER VÅR GUIDE HELT KOSTNADSFRITT

GUIDEN INNEHÅLLER

  • Planeringsprocessen – Utmaningar och problem
  • Stöd för Best practice
  • Viktiga kriterier vid val av systemstöd
  • Utvärdering genom workshop eller proof of concept
  • Urvalsmatris för val av budgetsystem

FYLL I FORMULÄRET SÅ SKICKAR VI GUIDEN TILL DIG