Projektbeskrivning

Ny lösning för budget och prognos för ISS Sverige

VAD HJÄLPTE VI DEM MED?

ÖVERGÅNG TILL EN MODERN BUDGET- & PROGNOSPROCESS

Vi började att arbeta med ISS i slutet av 2015 för att omsätta en manuell budget- och prognosprocess i Microsoft Excel till en modern och integrerad planeringsprocess i IBM Planning Analytics. ISS har idag fler än 100 användare som månatligen skapar och uppdaterar sin budget och prognos för respektive verksamhetsgren. ISS använder även IBM Planning Analytics för delar av rapporteringen till det danska moderbolaget. Även denna process var tidigare helt manuell i Microsoft Excel och övergången till IBM Planning Analytics har medfört stora tidsbesparingar, ökad kvalité i budget- och prognosprocessen samt möjliggjort nya möjligheter att analysera och styra den dagliga verksamheten på.

Då ISS bedriver en mycket personalintensiv verksamhet ställer deras budget- och prognosprocess stora krav på hög detaljeringsgrad. I dagens lösning i IBM Planning Analytics läser ISS in uppgifter på individnivå för att sedan kunna allokera intäkter och kostnader på flera hundra aktiva kontrakt. Resultatet från enskild individ upp till bolagstotalen för ISS i Sverige aggregeras sedan i realtid. Kraften i IBM Planning Analytics RAM-baserade databasmotor (TM1) gjorde det möjligt för oss att tillgodose ISS krav på hög detaljnivå samt snabb aggregering och konsolidering utan att kompromissa med prestanda och användarvänlighet.

ISS sköter idag stora delar av lösningen på egen hand och vi bistår med nyutveckling och viss konsultation. Målet för oss som implementationspartner är att våra kunder ska kunna förvalta och drifta sina egna lösningar så långt det är möjligt på egen hand. Vi ser nu fram emot att få fortsätta arbeta vidare med ISS och ta nästa steg i deras digitalisering av ekonomifunktionen.

OM KUNDEN

ISS grundades i Köpenhamn 1901 och har vuxit till ett av världens ledande företag inom facility services. ISS erbjuder ett brett utbud av tjänster såsom cleaning, catering, security, property, support services samt facility management. Global omsättning uppgick 2017 till 79,9 miljarder DKK. ISS har cirka 480 000 anställda och verksamhet i 77 länder i Europa, Asien, Nordamerika, Latinamerika och Stillahavsområdet och betjänar tusentals offentliga och privata kunder.

För mer information om ISS Group, besök www.issworld.com

HUR GJORDE VI DET?

MED DESSA VERKTYG

  • Microsoft SQL Server
  • IBM Planning Analytics