Projektbeskrivning

Ny BI-lösning i molnet för AniCura

BAKGRUND

ANICURA VÄXER SNABBT

AniCura är ett företag som vuxit snabbt och fortsätter att växa inom ett spännande område. Kraven kring rapportering, analys och uppföljning har förändrats i takt med att verksamheten har vuxit. Tillväxten har till stor del skett via förvärv av verksamheter, som inneburit behov av att snabbt koppla ihop förvärvande verksamheter med befintliga.

Attollo kom i kontakt med AniCura våren 2016, och fick då möjlighet att genomföra en PoC (Proof Of Concept) kring rapportering och analys baserad på Microsofts Power BI. Denna POC ledde sedan till att Attollo fick i uppdrag att genomföra projekt tillsammans med AniCura kring införande av en ny BI-lösning i Microsofts molnplattform för BI och Data Warehouse i Azure.

VAD HJÄLPTE VI DEM MED?

FÅ IHOP HELA KONCERNENS FINANSIELLA DATA

Projektet genomfördes i två steg. Under den första projektetapp implementerade Attollo själva grundplattformen i form av ett Data Warehouse baserat på Attollos välbeprövade implementationsmönster, med tillhörande rapport- och analysmöjligheter i Microsoft Power BI. Det vi fokuserade på var att få ihop hela koncernens finansiella data, inklusive den konsoliderade företagsbilden.

Arbetet innebar att etablera systemsamband till fem olika affärssystem i fem olika länder, samt ett koncernkonsolideringssystem. Lösningen tog i drift succesivt och används nu framgångsrikt inom organisationen.
Nästa steg blev att integrera verksamhetsdata i form av alla journalsystem, och även i detta fall rullas den molnbaserade BI-lösningen i Microsoft Azure ut succesivt.

OM ANICURA

MODERN OCH HÖGKVALITATIV DJURSJUKVÅRD

AniCura är en familj av framstående djursjukhus och kliniker specialiserade på sällskapsdjur. Företaget föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård och grundades 2011 som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden.

Inom företaget erbjuds ett stort utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, invärtesmedicin, intensivvård, kirurgi och ortopedi. AniCura erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning samt utvald djurmat och vårdprodukter.

AniCura erbjuder modern och högkvalitativ djursjukvård på 225 orter i Europa och skapar trygghet för djurägare genom hög tillgänglighet och patientsäkerhet. Företagets 4 500 passionerade medarbetare tar varje år hand om två miljoner patienter. AniCura är en erkänd utbildnings- och remissinstans.