Projektbeskrivning

Klarna rapporterar finansiellt och regulatoriskt med CDM

VAD HJÄLPTE VI DEM MED?

RAPPORTERING ENLIGT DET NYA REGELVERKET

I och med att regelverket Basel III/ CRD IV trädde i kraft 2014, hade Klarna behov att etablera en lösning för att kunna beräkna och rapportera enligt det nya regelverket till Finansinspektionen. Det bestod dels i att etablera en effektiv datalagerlösning för att kunna samla in information från en rad olika källsystem inom organisationen, och sedan kunna beräkna och mappa dessa till de rapporteringsmallar som European Bank Authority (EBA) tagit fram för Basel III-rapportering. Det andra behovet bestod i att etablera ett rapporteringsverktyg, som effektivt kunde tillhandahålla och hantera Basel III-mallarna och den taxonomi med valideringsregler, som också är utgivna av EBA.

Attollo fick i uppdrag att tillsammans med kunden etablera en komplett datalagerlösning för hantering av Basel III, med tillhörande rapporteringslösning för Basel III. I uppdraget kring nytt datalager, låg också krav kring att samma datalagerlösning skulle tillgodose företagets generella krav på verksamhetstyrning, konsolidering, rapportering och uppföljning, då Attollo tidigare implementerat IBM Planning Analytics, IBM Cognos Controller och IBM Cognos Analytics.

Den implementerade lösningen är baserad på datalagerplattformen Microsoft SQL Server, Microsoft Analysis Services, Microsoft Master Data Services och på IBM Planning Analytics för verksamhetsstyrning, IBM Cognos Controller för konsolidering samt IBM Cognos Analytics för rapportering och analys. Även Certent CDM infördes, vilken används för den slutgiltiga verifieringen och valideringen av alla de värden och datapunkter inom Basel III-kraven, som rapporteras till Finansinspektionen. Då Certent CDM även är ett komplett verktyg för finansiell rapportering, har Klarna också börjat använda verktyget för processen i framtaget av årsredovisningar.

HUR GJORDE VI DET?

MED DESSA VERKTYG

  • Microsoft SQL Server
  • Microsoft Analysis Services
  • Microsoft Master Data Services
  • IBM Planning Analytics
  • IBM Cognos Controller
  • IBM Cognos Analytics
  • Certent CDM