Projektbeskrivning

Finansiell och regulatorisk rapportering hos IF

VAD HJÄLPTE VI DEM MED?

RAPPORTERING ENLIGT DET NYA REGELVERKET

I och med att regelverket Solvens II träder i kraft 2016, fick If Skadeförsäkringar ett behov av att etablera en lösning för att rapportera enligt det nya regelverket till Finansinspektionen. Behovet bestod i att etablera en kvalitativ rapportering enligt de föreskrifter och regler som The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) tagit fram för Solvens II-rapportering.

Attollo fick i uppdrag att tillsammans med kunden etablera processer, rutiner och verktyg för kvalitativ rapportering (narrativ) av Solvens II. Projektet omfattande rapportering av Narrative Valuation Report (delar av SFCR och RSR), Own Risk and Solvency Assessment (ORSA), Solvency and Financial Condition Report (SFCR), Regular Supervisory Report (RSR) samt rapportering av Risk Disclosure IFRS 7.

Attollo rekommenderade och offererade verktyget Certent CDM, som Attollo framgångsrikt implementerat på flertalet andra banker och försäkringsbolag, både för finansiell rapportering, och inte minst för regulatorisk rapportering.

I samband med implementationsprojektet har CDM tagits emot väl i kundens organisation, och verktyget har också börjat användas till andra användningsområden inom finansiell rapportering inom koncernen If P&C Insurance.

HUR GJORDE VI DET?

MED DETTA VERKTYG

  • Certent CDM