Projektbeskrivning

BI-portal och Self Service hos SBAB Bank

VAD HJÄLPTE VI DEM MED?

TA SITT BESLUTSSTÖD TILL NÄSTA NIVÅ

Tillsammans med oss på Attollo inledde SBAB en utredning för att ta sitt beslutsstöd till nästa nivå. Vi tog gemensamt fram ett par lösningsalternativ där fokus låg på att ge användarna ute i organisationen analysfrihet under kontrollerade former. Efter att ha ställt de olika lösningsarkitekturerna mot varandra, resulterade det hela i en designad BI-portal med fokus på användarvänlighet och avskalad enkelhet.

När användarna nu loggar in i portalen, möts de av ett antal fördefinierade dashboards för en ögonblicklig nulägesanalys. Vidare skapade projektet ett antal fördefinierade rapporter inom respektive fokusområde. För djupare analys förbereddes även ett antal analysmallar med vilka användarna sedan själva kunde vrida och vända fram svar på sina frågeställningar. Dessa insikter kan då även delas med de övriga användarna vid behov.

Tekniskt sett valde SBAB att använda en och samma mjukvaruleverantör för samtliga delar i lösningen då man med ett enkelt sätt behövde navigera mellan dashboards, rapporter och analysmallar. Valet av leverantör hamnade på Microsoft och var även licensmässigt väldigt kostnadseffektivt, då SBAB redan sedan tidigare har licenser hos Microsoft. Portalen har tagits emot väldigt väl genom hela organisationen och kontinuerligt fylls nu portalen på med fler sektioner av analyser och rapporter.

HUR GJORDE VI DET?

MED DESSA VERKTYG

  • SQL Server
  • SharePoint Server
  • Power BI