Webinar: Upptäck Advanced Analytics i ditt standardverktyg för Business Intelligence2020-08-27T10:05:25+01:00
Effektivare verksamhetsuppföljning hos Lantmännen2019-04-25T10:14:41+01:00
Klarna rapporterar finansiellt och regulatoriskt med CDM2018-12-06T10:44:48+01:00
Komplett Basel III och Solvens II hos Nordnet2018-12-06T10:45:14+01:00
Ny lösning för budget och prognos för ISS Sverige2018-12-06T10:46:11+01:00
Till toppen