IBM planning analytics webinarBli redo för IFRS 16 med IBM Planning Analytics

Den 1a januari 2019 träder den nya leasingstandarden IFRS 16 i kraft vilket innebär stora förändringar för dig som leasetagare. Det gör att det är hög tid att börja fundera på hur dessa nya regler påverkar din organisation och vilka aktiviteter som bör ske inför att det nya regelverket träder i kraft.

Niklas Molander från IBM visar hur IBM Planning Analytics kan hjälpa er att uppfylla de nya reglerna. I filmen går IBM igenom vad regelverket innebär och presenterar och demonstrerar en IFRS 16 lösning i IBM Planning Analytics. Du kan se filmen här.

Lösningen innehåller alla de viktiga delar som:

  • kontraktshantering
  • hantering av full retroaktiv metod eller förenklad metod
  • klassificering i resultaträkning av leasinghyra till avskrivningar och räntekostnader
  • klassificering i kassaflödesanalysen

Under demonstrationen visar IBM också hur IBM Planning Analytics effektivt kan användas för rapport och analys av kontrakten från en aggregerad nivå ner till minsta kontrakt.