IBM Planning Analytics AdvancedAntalet licenser för Planning Analytics har utökats

Planning Analytics finns i flera olika licensmodeller för att passa olika typer av kunder och behov. Här nedan sammanställer vi de olika modellerna samt presenterar ett par nya licensmodeller.  

Som kund väljer man antingen IBMs molntjänst eller installerar programvaran lokalt (On-Premise).

 
 

Cloud

Molnet erbjuds med två olika licenser; Planning Analytics Cloud och Planning Analytics Digital Pack (*NY*).

 

Planning Analytics Cloud

Licensen har tre olika användarroller; Admin, User och Explorer. En User har rättigheterna Read/Write till miljön, medan en Explorer endast har Read.

Då det är en molnlicens ingår även hårdvara, drift, support, installationer och uppgraderingar. Hårdvaran som ingår räcker oftast gott och väl*, en kund får både en produktionsmijö samt en testmiljö med 8 kärnor, 64 Gb Ram samt tillräckligt med disk.

I licensen ingår även Watson Analytics Professional Edition för samtliga licensierade användare.

*Det går att komplettera molnet med en dedikerad server med 40 kärnor och 512 Gb Ram.

 

Planning Analytics Digital Pack (*NY*)

En molnlicens för den mindre kunden eller avdelningen.  Grundlicensen inkluderar 5 användare (varav 3 användare har rätten till administratörsfunktionalitet) och maximalt tillåts 20 användare. Licensen har full Planning Analytics funktionalitet, men begränsas till endast 1 st produktionsmiljö med 32 gb ram och 4 kärnor.

I licensen ingår inte Watson Analytics Professional Edition.

 

On-Premise

En On-Premise licens kan antingen köpas eller hyras. Följande licensmodeller finns för On-Premise:

 

Planning Analytics Local

Denna licens erbjuds för lokala installationer, dvs On-Premise. Denna licensieras per namngiven användare (Admin, User, Explorer) samt hårdvarukapacitet, dvs hur kraftfull hårdvaran är där databasen är installerad.

Licensbenämningen för hårdvarukapaciteten heter Processor Value Unit (PVU), ett IBM specifikt värde per kärna i kundens hårdvara. Fördelen med denna licensiering är att kunden endast betalar för den kapacitet som krävs för dens specifika applikation.

Serverlicensen finns både som Prod och Test.

 

Planning Analytics Express

Precis som i molnet har IBM tagit fram en licensmodell som är anpassad för mindre kunder/avdelningar. Planning Analytics Express licensen är begränsad till maximalt 50 användare, i övrigt samma produkt som Planning Analytics Local.

Denna licensieras per namngiven användare; Admin, User och Explorer.

Serverlicensen tillkommer, dock inte baserad på Processor Value Unit licensieringen. Även här finns det en specifik licens för Prod och Test.

 

Planning Analytics Advanced *NY*

IBM har tagit fram en licensmodell för kunder där man antingen behöver väldigt många användare eller obegränsad kapacitet i hårdvaran.

Planning Analytics Advanced kan antingen köpas per namngiven användare (1) eller Processor Value Unit (2).

  1. Namngiven användare = i licensen ingår samtliga användarroller samt licensrätten till produktion- och testserver (oavsett kapacitet).
  2. Processor Value Unit = en kund köper den kapacitet som behövs och kan då ha obegränsat antal användare (oavsett användarroll).