Våra partners

IBM

Attollo stöttar flera av de största IBM-kunderna i Sverige med experthjälp kring IBMs produktområde, IBM Business Analytics. Flertalet av Attollos +50 medarbetare har mer än 10 års erfarenhet kring lösningar baserade på mjukvara från IBM Business Analytics. Attollo har också flera produktspecialister som innehar högsta certifieringsnivå kring de mjukvaror vi arbetar med. Tack vare lång erfarenhet kring implementation, kontinuerlig kompetensutveckling och utvecklingsprojekt i teknisk framkant, innehar Attollo partnerstatus IBM Gold Business Partner, vilket är den högsta Business Partner-nivån inom IBM.

NÅGRA PRODUKTER/PLATTFORMAR VI ARBETAR MED

MICROSOFT

Attollo har sedan många år tillbaka, den högsta partnerstatusen hos Microsoft inom Business Intelligence: Microsoft Gold Certified Partner. En majoritet av konsulterna på Attollo arbetar dagligen med lösningar baserade på Microsoft-teknologi för Business Intelligence och Data Warehouse. För Attollo är satsning på kompetensutveckling kring Microsoft-teknologi strategiskt mycket viktigt och vi bevakar ny teknik kontinuerligt. Attollo har genomfört ett stort antal implementationer av lösningar baserade på Microsoft-teknologi, och vi ligger i framkant med att omsätta ny teknik i skarpa lösningar.

NÅGRA PRODUKTER/PLATTFORMAR VI ARBETAR MED

BOARD INTERNATIONAL

BOARD International, ett schweiziskt världsledande produktbolag inom Financial Performance Management, nyligen förvärvats av svenska Nordic Capital. BOARD erbjuder ETT system för planering, BI, koncernkonsolidering och narrativ rapportering och har skördat stora framgångar i framförallt Europa (+ 3 000 kunder).

Attollo är återförsäljare och implementationspartner för den svenska marknaden.

PLATTFORMEN SOM VI ARBETAR MED

CERTENT

När Certents förvärvade IBM Cognos Disclosure Management från IBM tecknade Attollo partneravtal med Certent. Attollo kan nu även fortsättningsvis stötta kunder med lösningar för Disclosure Management. Vi fortsätter att satsa på detta område då det är ett så viktigt steg i processen när man ska rapportera snabbt och korrekt.

PRODUKTER VI ARBETAR MED

CAPMILL CONSULTING

Capmill Consulting erbjuder specialister inom projektledning, testledning och kravanalys. Capmill har valt att fokusera på kunder inom bank, finans och försäkring där Capmills konsulter har god erfarenhet. Capmill har gedigen kunskap, bl.a. inom det regulatoriska området såsom Basel III/CRD IV, Solvens II, MiFID och EMIR.

Capmill är ett dotterbolag till Attollo och genomför ofta kundprojekt tillsammans med Attollo.

PROMENDO CONSULTING

Konsultverksamhet med inriktning på att hjälpa kunder att kravställa, upphandla och införa affärssystem. Promendo finns även med och hjälper sina kunder att optimera deras processer med stöd av befintliga affärssystem. Promendo är ett dotterbolag till Attollo.