Det var trevliga och varma dagar i Madrid! Över 200 personer samlades på Bank of Spain för att prata XBRL som standardisering inom finansiell och regulatorisk rapportering.

EBA visade sin roadmap

(OBS. För planeringssyfte, datum och innehåll kan komma att ändras)
Taxonomi 2.4 kan komma att innehålla en förändring som kallas Multicurrency. Förändringen innebär att rapporteringen som sker idag fördelat per valuta ska rapporteras i originalvalutan. Det kommer eventuellt bara att gälla de signifikanta valutorna i rapporterna.
Beslutet är inte taget än om det kommer i 2.4 och om det bara blir för LCR eller LCR, NSFR och AMM eller för alla rapporter som har valutafördelning.
En ytterligare förändring som kan komma att införas är multipla z-axlar. Nya krav på rapporteringen kan leda till situationer där en (1) z-axel inte är tillräcklig. EBA gav ett exempel på när man har en fördefinierad x-axel och en fördefinierad y-axel samt två öppna z-axlar. I exemplet innehöll en z-axel informationen om European Economic Area och den andra innehöll vilken Payment Bracket det var. Whitepapers håller på att skrivas för detta så vi har förhoppningsvis mer information snart. 
EIOPA visade sin timeline

Marjan Trobina från EIOPA gav en uppdatering kring Solvens II regelverket. ITS:en (Implementing Technical Standards) för rapporteringen kommer att överlämnas till EU kommissionen i slutet av juni, vilket borde innebära att XBRL taxonomin är klar i slutet av Q3 2015. Tillämpningen av Solvens II startar 1 januari 2016. Första solvensrapporteringen är Day 1 rapporterna som ska skickas in någon gång april-maj 2016. Sedan kommer kvartalsrapporteringen också under 2016. Första årsrapporten ska skickas in under 2017.
Han bekräftade, som vi tidigare hört, att T4U endast kommer att användas som ett uppstartsverktyg och sen planerar de att avveckla det.
EIOPA håller på att arbeta om mallarna i taxonomin. Mallarna kommer eventuellt att minska till antalet men att de återanvänds i olika varianter. Det återstår lite arbete för dem innan vi kan se det nya resultatet.
Lite paella hann vi också med. Det var allt för den här gången, vi fortsätter bevaka nyheter från EBA och EIOPA!
/ Jenny, Daniel och David