Tillsammans med Jenny och David från Capmill har jag begett mig till Belgiska nationalbanken i Bryssel för att höra det senaste inom XBRL samt Solvens- och Baselrapporteringen. På plats är det en blandning av representanter från EIOPA, ECB, EBA och EU-kommissionen tillsammans med mjukvarutvecklare, konsulter, nationella myndigheter.
Dagarna har varit fyllda med blandat innehåll där det har diskuterats allt från hur man tekniskt kan utveckla XML-standarden inom XBRL till hur taxonomierna för Solvens och Basel kan utökas och vidareutvecklas. Bland annat har vi fått höra att EIOPA kommer att synkronisera Solvenstaxonomin tillsammans med ECB så att den rapportering som ska göras till ECB av försäkringsbolag inom EMU kommer att göras tillsammans med rapporteringen till EIOPA.
XBRL-forumet är ganska familjärt och det är många som gemensamt jobbar efter att hitta en gemensam standard som ska underlätta alla typer av rapportering. Andreas Meller, IT-chef på EBA, gjorde en ganska bra sammanfattning av läget ”We are not lawyers, we are IT people” när han pratade om hur det gäller att kunna abstrahera bort komplexiteten i vad den faktiska rapporteringen ska innehålla för att kunna hitta de tekniska lösningarna för dataöverföring.
En av de mer givande aktiviteterna har varit att mingla runt och berätta om hur Attollo tillsammans med våra kunder har tagit oss ann Basel- och Solvensrapporteringen. När vi berättar om vår lösning blir man generellt väldigt nyfiken och i viss mån blir man också imponerad över att vi på 6 månader lyckades ta fram en lösning som löst Baselrapporteringen. Det känns roligt att höra och gör oss taggade inför kommande Solvensprojekt under 2015.
Snart ska vi bege oss mot flygplatsen och förhoppningsvis har dimman lagt sig i Stockholm lagom till dess att vi ska landa.