I våra Basel III och Solvens II projekt har vi kommit i kontakt med XBRL (eXtensible Business Reporting Language). XBRL är en öppen internationell standard för lagring, överföring och presentation av ekonomisk information. XBRL är baserat på XML som är en bred standard för utbyte av data mellan system och på Internet.

I regulatorisk rapportering kan rapporteringen ske via XBRL-fil till t ex Finansinspektionen. Det gör att uppgiftslämnandet sker elektroniskt i ett standardiserat format till skillnad från äldre pappersbaserade rapporter. Data struktureras och distribueras på ett sådant sätt att den kan tolkas och bearbetas maskinellt.

För att skaffa oss ännu mer information om XBRL har jag och en kollega från systerföretaget Capmill gått utbildning och certifierat oss i XBRL.

Utbildningen och certifieringen omfattar de grundläggande principerna för att använda XBRL för rapportering samt
• Fördelar och utmaningar med elektronisk rapportering
• Viktiga tekniska aspekter, inklusive XBRL arkitektur, taxonomier och olika specifikationer
• Effekterna av XBRL för datainsamling, validering, användning och analyser

Än så länge är det bara åtta stycken personer i Sverige som har den här certifieringen! Listan hittar ni här:
https://www.xbrl.org/the-consortium/resources/individual-certification/individual-certification-list/