Sa Albert Einstein. Eller, vi inte kan lösa problemen med samma tänkande – samma inställning – som då vi lade grunden till dem. Istället för att lösa problem kan man ju då tänka rätt från början! Nu funkar varken enskilda människor eller företag på det viset, så därför har vi på Attollo har tagit fram en kurs för att underlätta tänket; kravställning av beslutsstödslösningar.

I en tid när ett självklart krav för beslutsfattande är ett korrekt underlag, är det av yttersta vikt att informationen är rätt från början. Utmaningen för att nå ett lyckat resultat ligger inte bara i tekniken utan – och kanske framför allt – i en korrekt och metodisk kravställning. Med rätt kravarbete inför en implementering av beslutsstödslösning säkras datakvalitet och användbarhet från start, och kommande förändringskrav blir på så sätt lättare att hantera.

Efter kursens teoripass och praktiska övningar har du

* Kunskap om modelldriven kravställning av beslutsstöd
* God förståelse för sambanden mellan strategi, mål, nyckeltal och andra inom området viktiga begrepp
* God förståelse för utformning av beslutsstödsprojekt
* Översiktlig kunskap om marknadsutbudet av produkter, plattformar och tjänster
* Insikt om framgångsfaktorer och fällor vid utveckling och förvaltning av beslutsstödssystem

Mer information om denna kurs finns på www.leylock.se, samt på www.attollo.se.

Det har visat sig att bland de CEOer i försäkringsbranschen som under 2008 kom underfund med att förändring var nödvändig för företagens välmående och fortlevnad, så var det endast 24% som lyckades genomdriva förändringprojekt. Av dessa är det 28% som nu kan klassas som overperformers. Det är alltså svårt med förändring; lika bra att tänka rätt från början.

Yours truly
/Carina