Business Intelligence har av CIOs världen över ansetts som en av de absolut viktigaste satsningsområdena under de senaste femåren i Gartners EXP undersökning. Trots detta har de konkreta och praktiska resultaten i många fall lyst med sin frånvaro. Gartner gjorde för en tid sedan en undersökning kring varför de faktiska resultaten är så dåliga, och har belyst orsaker till de stora skillnaderna mellan de stora förväntningar på BI och vad som hänt i realiteten. Det finns en konsekvent klyfta mellan löftet om, eller förväntan på Business Intelligence (BI) och den hårda verkligheten i dagens implementeringar.

Det finns så klart många orsaker till diskrepansen mellan den ideala BI-världen, och den verkliga BI-världen, och några intressanta upptäckter har man gjort under detta analysarbete:
  • Alla BI program/projekt behöver ett sponsor i företagsledningen eller i affärsverksamheten.
  • IT-avdelningar kommer alltid att kämpa med att ”sälja” BI till sina användare affärsverksamheten.
  • Många BI-program/program fastnar i ”rapportering”.
  • Teknik är sällan den skyldige om BI-programmet/projektet betraktas som misslyckat.

Gartner identifierade nio olika problemdomäner och kom fram till följande:

Några av rekommendationerna som Gartner föreslår är att man bör tänka på är följande:
  • Se till att det finns en bra förankring kring det BI-initiativ som man driver inom företaget och att säkerställa vem som är ytterst ansvarig för BI. 
  • Säkerställ att det finns en bra förvaltningsmässig och kompetensmässigt styrning av BI inom företaget, som innehåller representanter från både IT och affärsvärksamheten. 
  • Ta fram bra användningsfall för BI och skapa en ordentlig BI strategi. 
  • Börja utbilda affärsanvändare och ledning kring potential med BI utöver rapportering, i synnerhet kombination med analys och planering.

Denna undersökning gjordes av Gartner under 2010, men jag skulle säga att resultaten och slutsatserna gäller fullt fast än idag och det är på tiden att fler börja jobba konkret med dessa frågeställningar.